Vårt arbete.

Svenska Bastuakademien är en ideell förening med säte i Kukkolaforsen vid den virvlande gränsälven i Haparanda. Föreningen är neutral i frågor om politik och religion. En väsentlig del av verksamheten är att sprida information - Facebook, skrifter, informationsblad och nyhetsbrev- om hur bastukulturen utvecklas och sprids. Svenska Bastuakademien förordar ingen speciell typ av bastu. Oavsett om bastun är vedeldad, rök, torr bastu eller av annat slag är det i samtliga fall frågan om bastu.

Vad är god bastukultur?

En god bastukultur handlar om att ta god tid på sig i ångorna.

Ett personligt värdskap kan förvandla en enkel bastu till den allra högsta formen av njutning.

Bastun erbjuder dig ett nära möte med grund-elementen, jord, eld, luft och vatten.

Börja inte bastubadet med att ösa vatten på heta stenar. Vänta tills du har blivit varm i kroppen.

Sist in i bastun bestämmer när det är dags att ösa vatten på stenarna.

Visa hänsyn! Det är ingen beundransvärd bedrift att jaga upp värmen så ingen kan vistas inne i den olidliga heta bastun.
I bastun skall man njuta.