Årets bastufrämjare

Medan höstvindarna ven och regnet piskade under hedrades för första gången Årets Bastufrämjare av Svenska Bastuakademien. Pristagaren blev Arctic Bath i Harads

- Svenska Bastuakademien finns för att lyfta  och sprida kunskap om bastukulturen. Att instifta priset Årets Bastufrämjare är ytterligare ett sätt för oss att göra just detta, säger ordförande i Svenska Bastuakademien Sven-Erik Bucht. 
Tillsammans med delar av styrelsen i bastuakademien var han på plats i Harads under torsdagskvällen för att dela ut utmärkelsen Årets Bastufrämjare till Arctic Bath, som öppnade 2020 och som många andra inom besöksnäringen drabbades hårt av pandemin. 

- Faktum är att vi utsett Arctic Bath till pristagare redan innan pandemin bröt ut, men sedan har allt blivit förskjutet och anläggningen är faktisk än mer värd sin utmärkelse. Nystartade har de kämpat sig igenom pandemin utan att tumma på sin vision om att skapa en bad- och bastuupplevelse utöver det vanliga, kommenterar Bucht som själv förstås prövade på bastun i Harads.

- Inte minst arkitekturen på Arctic Bath är både modig och nyskapande och anknyter så bra till flottningskulturen längs älven. Jag är själv uppvuxen med timmerbröten, men då längs Torneälven säger Bastuakademiens ständiga sekreterare Svante Spolander. Tillsammans med ordföranden lämnade han över diplomet till hotellchefen Klara Ranggård.

Motiveringen till Årets Bastufrämjare 2021 lyder: 

Med beslutsamhet, mod och nyskapande design har Arctic Bath i Harads, redan vid sitt öppnande satt bastun på världskartan. Svenska Bastuakademien vill därför hedra Arctic Bath  med utmärkelsen Årets Bastufrämjare 2021.