Bilder från 22.a Nationalbastudagen

Ulf Emanuelsson fotograferade under 22 :a nationalbastudagen. Foton finns på länken
https://www.ulfemanuelsson.se/nationalbastudagen-2019/