$1

Svenska Bastuakademien är en ideel förening med säte i Kukkolaforsen, Haparanda Kommun i Tornedalen.

$2

Svenska Bastuakademiens ändamål är att vårda svenska bastutraditioner samt att främja, utveckla och sprida kännedom om god bastukultur.

§3

Akademiens verksamhet omfattar:
-tillvarata gamla bastutraditioner
-utveckla moderna bastur på traditionens och hälsans grund
-understödja forskning och utveckling kring bastun
-ge råd till medlemmar vid anläggande och drift av bastu
-bedöma och certifiera bastur
-utbilda basturåd för rådgivning och bedömning
-informera media, myndigheter, institutioner och allmänheten
-bidra till utvecklingen av arkitektur, material och tillbehör
-bedriva nationellt och internationellt samarbete


Sagt om bastun

Arja Saijonmaa : "Ett bastubad är en underbar rening, både på ett fysiskt och ett mentalt plan"

Torsten Tegner : "I en bastu finns bara goda tankar"

Björn Sprängare : "Julbastun är en höjdpunkt i livet"

"Hjälper inte bastu, sprit och tjära, ja då är döden nära"
 

Nya Bastuskölden i emalj