Informationsblad

Vad dår jag som medlem? Säg istället vad kan jag göra för att sprida god Bastukultur. En stor del är att bara tala om för alla man stöter på hur bra det är med bastu. Det spelar ingen roll om det är sommar eller vinter.
Bastuakademien har funnits i över 30 år, under den tiden har vi tagit fram olika skrifter om bastu, bastubad och bastubyggnad.
Som medlem så får du ta del av dessa olika skrifter.
Här till höger kan du se vad vi har gett ut tills dags dato.
Alla dessa skrifter får du då du blir medlem.
Så varför inte bli medlem, Läs mer här.
 

Ny info till 3:e bladet

Viktig kompletterande information till 3:e bladet bastubyggnad
Observera - sedan 3:e bladet bastubyggnad gick i tryck har regelverket förändrats, när det gäller så kallade Attefallshus. Boverket kom ut med nya riktlinjer 2020-08-01, vilket innebär att ett av kraven det relateras till i informationsbladet är inaktuellt. Du kan alltså bygga en bastu i på en yta så stor som 30, utan krav på att det även ska kunna användas som bostad. För att nyttja den så kallade Attefallshusregeln vid bastubygge gäller det dock alltid att informera sig om aktuella föreskrifter på Boverkets hemsida! 
Bastuakademien kommer vid nästa upplaga att uppdatera denna skrift med det senaste regelverket. Ett eget avsnitt ska då behandla den intressanta frågan om det är möjligt att bygga ett Attefallshus i två plan, beroende på tolkning av byggnadshöjden i sutteränglägen.

* Bastuakademiens samtliga informationsblad kommer hem i brevlådan när du blir medlem.