Sauna International Association.

Ny medlem i ISA styrelsen.

Hans Hägglund är med i styrelsen för Svenska Bastuakademien "Bastudoktorn"

Nu har han blivit invald i styrelsen för ISA.
Prof. Dr. Hans Hägglund
Läs mer här.
https://saunainternational.net/board-members/

International Sauna Association - ISA.