Sauna Videos

This is a list of some favorite sauna videos.
Warning: If you are offended by naked bodies, you might want to watch some puppy videos instead.
https://saunadigest.com/sauna-videos-9fcfb852cfd8

Rökbastu

Det tar tid att gå till bastun, rökbastun är inte en snabbbastu.
Det rökiga badet är endast rök under uppvärmning, efter uppvärmningen frigörs röken och bastuluften rengörs vid badning.

Här är en sida där det står mycket om Rökbastu.
http://www.savvusann.ee

Musik från Tornedalen.

Här kan du lyssna på 2 av flera musikgrupper från Tornedalen.
 
Daniel Wikslund & Tulipalo - Bastupolska (Saunapolkka)

Musikgruppen Jord - Hyppään Tanssin

Lyssna i programmet Karlavagnen om bastu.

Bastubad minskade hypertonirisk.

Att regelbundna bastubad minskar risken för plötslig hjärtdöd och andra dödliga hjärt–kärlsjukdomar samt för att utveckla minnessjukdomar såsom demens har tidigare rapporterats
Läs mer här....
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2017/09/Bastubad-minskade-risken-for-hypertoni

Dr. Jari Laukkanen on Sauna Use

 Sauna use for the Prevention of Cardiovascular & Alzheimer’s Disease
Läs mer här...
https://www.youtube.com/watch?v=jL7vVG_CFWA

Bastubad bra för hälsan

 Hälsosam vana. Hans Hägglund har badat bastu regelbundet ända sedan barnsben. "Det är skönt, avstressande och socialt. Dessutom visar en hel del forskning att det är bra för hälsan", säger han.
Läs mer här...
http://unt.se/nyheter/uppsala/bastubad-bra-for-halsan-4687145.aspx

Lägre risk för demens och alzheimer kopplade till frekvent bastubad

I en nyligen publicerad studie undersöktes sambandet mellan bastubad hos medelålders finska män och risken att utveckla minnessjukdomar.
Sammanfattningsvis kan regelbundet bastubad varmt rekommenderas som förebyggande åtgärd för såväl hjärt–kärlsjukdom som minnessjukdomar.
Läs mer här...
http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2017/01/Lagre-risk-for-demens-och-alzheimer-kopplades-till-frekvent-bastubad/#.WJnELiIyvWc.email
 

Forskningsartikel om Bastu

Sauna Studies as an Academic Field: A New Agenda for International Research   av Jack Tsonis som är president of ASBA, the Australian Sweat Bathing Association (est. 2016)
Why Sauna Studies? The role that bathing plays within a culture reveals the culture’s attitude toward human relaxation. It is a measure of how far individual well-being is regarded as an indispensible part of community life. 1 Sauna is one of the most joyful activities humanity has ever created. Thousands of years old, the invention sometimes known as the ‘Finnish
Här är länken till en forskningsartikel från Australien på Engelska om Bastu. 
http://openjournals.library.usyd.edu.au/index.php/LA/article/view/11424/10827
 

P4 Stockholm sänder från Tanto bastun 6 dec

Film om Nationalbastudagen 2: lördagen i Juni

Artikel i Läkartidningen om bastubad

Mera bastu i villatidning

Världens största bastu

En del av livsstilen i Tornedalen är bastu

Bastu är bra för hjärta säger Hans Hägglund

Bastun räddar liv

Mobila Bastu

Tornedalens egen Flagga
Tornedalens egen Flagga