Bastubad är härligt, hälsosamt och nödvändigt!

Här är några byggråd när du tänkt bygga en bastu!

 • Börja med att titta på behovet. Är det en bastu för en familj eller ett kompisgäng?
 • Bygg in minst ett fönster för vädring innan bastning.
 • Stenmagasinet skall vara överdimensionerat så att man inte behöver hetta upp stenarna överdrivet mycket. Kastar man vatten på stenarna ska man se hur ångan kommer långsamt, det ska inte svida till i ögonen som det gärna gör om man har för överhettade stenar.
 • Höga sittplatser är viktigt. Huvudet ska vara 25-30 cm från taket, det är däruppe värmen finns. Den övre laven ska vara högt belägen.
 • Den undre laven, fotstödet, bör vara i höjd med stenmagasinets krön så att man undviker nedkylda fötter.
 • Ventilation är viktigt. Det ska finnas regler-bara skjutluckor för både till in- & utluften.
 • Belysningen ska skapa stämmning. Ordna det genom att bygga in lampor under lavar och bänkar.
 • Om man har elvärme ska aggregatet vara termostatstyrt så att den inte står på hela tiden. Då unviker man att träet torkar ut.
 • Ha tre klimatzoner. Ett blött omklädnings-rum med dusch, ett svalt och torrt avslappningsrum och så den heta bastun.
 • Dörren måste alltid öppnas utåt för säkerhetens skull.
 • Ha alltid en brandsläckare i anslutning till bastun. Värmen från aggregatet strålar nedåt och det är den vanligaste brandorsaken i en bastu enligt brandmyndigheterna.