Swedish sauna academy member Meeting

Annual meeting, Thursday 15.00, will be held at Haparanda Stadshotell
Skicka ett mail till info.bastuakademien.se om du kommer att närvara på årsmötet.